Stingătoare de incendii

Grupul NEI prezintă sumarul celor mai relevante actualizări privind legislația în materie de stingătoare de incendiu în România, conform OMAI 135/2023

Stingătoarele de incendii sunt elemente de bază în prevenția și stingerea incendiilor, prezente atât în spațiile de tip locuință, cât și în cele de birouri. Reprezintă dispozitive esențiale pentru siguranța persoanelor și a bunurilor materiale în cazul nefericit al debutului unui incendiu.

Care sunt obligațiile în România privind asigurarea stării de funcționare și eficiența stingătoarelor de incendiu? Ce spune legislația în vigoare și care sunt principalele norme de actualitate în domeniu?

Conform reglementărilor în vigoare, stingătoarele de incendiu trebuie supuse anual unei verificări efectuate de un operator specializat în domeniu. NEI Fire Services este divizia specializată în stingere și prevenție avansată a incendiilor din cadrul Grupului NEI, fiind autorizată în verificarea echipamentelor anti-incendiu.

Verificarea anuală a stingătoarelor de incendiu trebuie realizată strict în conformitate cu instrucțiunile producătorului dispozitivului. În cadrul verificării anuale se utilizează elemente tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului și piese de schimb conform modelului certificat IGSU.

Normele privind verificarea anuală a stingătoarelor de incendiu au fost actualizate în anul 2023 prin Ordinul nr. 135/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Ordinul este aplicabil reglementărilor formulate în 2015 prin ordinul nr. 138 și introduce o serie de modificări și clarificări.

În baza ordinului recent, stingătoarele de incendiu trebuie să treacă prin procedura de verificare în următoarele situații:

 • la intervale de maxim o lună, de către personalul intern desemnat cu atribuții de prevenție a incendiilor, pentru a se asigura amplasarea corectă și accesibilă a stingătoarelor, sigilarea și încadrarea în termenele de verificare și reîncărcare menționate pe eticheta acestora;
 • cântărirea la intervale de cel mult șase luni, pentru stingătoarele de incendiu cu CO2 sau cu agent curat, pentru a asigura faptul că nu au pierdut agent de stingere;
 • la intervale de cel mult 12 luni, de către entități autorizate în condițiile legii, pentru verificarea funcționării și stării tehnice a stingătoarelor;
 • punctual, în cazul deficiențelor constatate în cadrul verificărilor lunare sau anuale;
 • testarea hidraulică, necesară la fiecare 5 ani pentru stingătoarele de incendiu cu pulbere, spumă sau apă și la fiecare 10 ani pentru stingătoarele de incendiu cu dioxid de carbon (CO2) sau cu agent curat.

Ce operațiuni trebuie să cuprindă verificarea anuală efectuată de persoanele / entitățile autorizate legal?

În cadrul verificărilor anuale obligatorii, echipele NEI Fire Services implementează următoarele operațiuni necesare:

 • verificarea vizuală a componentelor stingătoarelor;
 • demontarea componentelor stingătoarelor;
 • verificarea etanșeității recipientului;
 • verificarea presiunii recipientului;
 • verificarea și curățarea duzei și a furtunului stingătoarelor;
 • verificarea și reglarea manometrului;
 • verificarea și înlocuirea sigiliilor și a pieselor de schimb uzate;
 • aplicarea etichetei de control cu datele de identificare ale stingătorului și ale persoanei autorizate care a efectuat verificarea, NEI Fire Services.

Prevederi legislative privind reîncărcarea stingătoarelor de incendiu.

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă repunerea stingătoarelor în stare de funcționare prin umplerea cu agent de stingere, în urma utilizării sau la termenul indicat de către producător. Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează strict de către entități autorizate prin lege, așa cum este cazul diviziei NEI Fire Services.

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se realizează considerând următoarele impuneri:

 • în urma oricărei utilizări;
 • la expirarea valabilității menționate de producător.
 • oricând se constată o scădere a masei încărcăturii sale, în cadrul verificărilor periodice, în baza toleranței de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu dioxid de carbon, CO2, halon sau agent curat.
 • la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare înregistrată.

Ce pași implică reîncărcarea stingătoarelor de incendiu?

 • evacuarea și curățarea recipientului stingătorului;
 • verificarea și înlocuirea eventualelor piese de schimb;
 • reîncărcarea cu agent de stingere;
 • verificarea etanșeității și a presiunii recipientului;
 • etichetarea reîncărcării cu datele stingătorului și ale entității autorizate care a efectuat reîncărcarea.

Reglementări legislative privind scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se realizează în următoarele condiții:

 • stingătoarele nu mai îndeplinesc condițiile de funcționare și siguranță;
 • termenele de valabilitate stabilite de producător sau de legislație au expirat.
 • Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu poate fi realizată strict de către entități autorizate în condițiile legii, așa cum este cazul NEI Fire Services, în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului.

Pași aferenți scoaterii din uz a stingătoarelor de incendii:

 • evacuarea și curățarea recipientului;
 • demontarea și casarea componentelor stingătorului;
 • degajarea agentului de stingere în condiții de siguranță și cu respectarea condițiilor de mediu;
 • etichetarea și înregistrarea scoaterii din uz cu datele stingătorului și ale entității autorizate care a efectuat scoaterea din uz.

Durata de viață a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, în cazul în care producătorul nu impune o perioadă mai scurtă de valabilitate.

Nu mai sunt admise la utilizare următoarele tipuri de stingătoare, după această perioadă de 20 de ani de la data fabricării:

 • stingătoarele de incendiu cu pulbere ABC cu presiune permanentă;
 • stingătoarele de incendiu cu spumă cu presiune permanentă;
 • stingătoarele de incendiu cu apă cu presiune permanentă;
 • stingătoarele de incendiu cu CO2 cu presiune permanentă;
 • stingătoarele de incendiu cu halon;
 • stingătoarele de incendiu cu agent curat cu presiune permanentă.

Echipa NEI Fire Services deține abilitățile și avizele necesare derulării activităților de verificare, reîncărcare și respectiv scoatere din uz a tuturor tipurilor de stingătoare de incendiu.

Contează pe NEI!

Contacte

Tel: +4021 310 00 98

Email: office@neifire.ro