2 iunie 2017

Intocmire documentatie avizare/autorizare

NEI Fire Services vine in ajutorul administratorilor si conducatorilor de firme intocmind documentatia necesara pentru avizarea si autorizarea desfasurarii activitatii economice confrorm dispozitiilor legale in vigoare.