2 iunie 2017

Securitatea si sanatatea in munca (SSM)

NEI Fire Services ofera clientilor servicii pentru:  monitorizarea starii de sanatate a angajatilor, evaluarea riscurilor profesionale, organizarea activitatilor medicale specifice medicinei ocupationale la sediile beneficiarului si in functie de orarul angajatilor; consilierea beneficiarului in probleme de sanatate si securitate in munca precum si in procesul de implementare a legislatiei in vigoare; organizarea si gestionarea bazei de date cuprinzand toate dosarele medicale ale angajatilor companiei beneficiare; prezentarea catre Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca al beneficiarului a unor rapoarte scrise cu privire la situatia starii de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale; comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala catre toate persoanele implicate in procesul muncii.