Cum să previi incendiile pe timpul verii

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă. În celelalte perioade, aceste operaţiuni se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc de la primăria localităţii şi a acordului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, cu respectarea următoarelor reguli:

 • izolarea zonei de ardere faţă de drumuri, construcţii, instalaţii, păduri, culturi agricole prin executarea de fâşii arate;
 • efectuarea arderii doar ziua şi în condiţii meteo fără vânt;
 • asigurarea, până la finalizarea arderii, cu personal pentru supravegherea şi stingerea eventualelor incendii.

Cetăţenii care doresc să se relaxeze la un grătar, în aer liber, trebuie să ţină cont de următoarele măsuri preventive:

 • instalarea corturilor şi grătarelor se face numai în locurile special amenajate în acest sens;
 • focul pentru prepararea mâncării se face doar în locurile special amenajate, cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în niciun caz pe timp de secetă excesivă ori în condiţii de vânt;
 • supravegherea permanentă a copiilor pentru a nu se juca cu focul;
 • menţinerea curăţeniei: aruncarea hârtiilor, resturilor de mâncare ori sticlelor numai în locurile special amenajate;
 • la plecare, se va stinge focul, asigurându-vă că acesta a fost stins complet.

Totodată, în perioadele cu temperaturi ridicate sunt utilizate intens aparate electrice de tipul aer condiţionat şi ventilatoare, pentru a reduce efectul caniculei. Această aparatură solicită instalaţiile electrice generând risc de incendiu. Pentru evitarea eventualelor tragedii, respectaţi următoarele reguli:

 • nu utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau improvizaţii;
 • nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori.

O caracteristică a perioadelor caniculare o constituie manifestarea unor fenomene meteo extreme ce pot pune în pericol atât viaţa, cât şi bunurile cetăţenilor. De aceea, în cazul unor fenomene meteo periculoase, respectaţi următoarele reguli:

 • întrerupeţi orice activităţi în aer liber şi evitaţi adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;
 • adăpostiţi-vă în sediile diverselor instituţii publice sau alte imobile care prezintă siguranţă.

Sfătuim persoanele care au ales în această perioadă să-şi petreacă timpul în aer liber să evite camparea pe firul văilor cursurilor de apă, pentru a nu fi afectaţi de posibile viituri.

De asemenea, pentru evitarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, recomandăm autorităţilor să întreţină corespunzător şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale şi să îndepărteze materialul lemnos şi deşeurile din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor.

Sursa:ctnews