2 iunie 2017

Servicii

Asiguram totalitatea serviciilor necesare pentru integrarea masurilor tehnice şi organizatorice, planificate şi realizate conform legislaţiei în vigoare, în scopul asigurării identificării, evaluării, controlului şi combaterii riscurilor de incendiu, informării salariaţilor asupra acestora, antrenarii pentru evacuare si salvarea bunurilor precum şi intervenţia operativă pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora folosind atat personalul dumneavoastra si mijloacele tehnice din dotarea obiectivelor care vor face obiectul contractului, cat si personal si mijloace tehnice asigurate de societatea noastra.

Servicii:

1. Securitatea la incendiu

 • Elaborarea documentelor de autoritate pentru stabilirea modului de organizare şi a responsabilitătilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Stabilirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 • Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind protectia împotriva incendiilor;
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor pentru toate sectoarele de activitate;
 • Planificarea şi executarea de controale proprii periodice, intomirea de rapoarte de informare, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • Analiza periodica si intocmirea de rapoarte de activitate privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • Consultanta pentru asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • Reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii cu terte persoane;
 • Elaborarea de instructiuni privind modul de evacuare a personalului;
 • Elaborarea de planuri tematice de instruire, efectuarea instructajului privind protectia impotriva incendiilor conform prevederilor OMAI 712/2005;
 • Instruirea echipelor de prima interventie in caz de incendiu;
 • Planificarea si efectuarea de exercitii care simuleaza incendiile si alte situatii de urgenta;
 • Verificarea starii de functionare a mijloacelor de prima interventie din dotare si intocmirea evidentelor centralizate;
 • Asistenta tehnica de specialitate pe timpul controalelor pe linia securitatii la incendiu si stabilirea masurilor de eliminare a neconformitatilor;
 • Serviciu de rond cu servanti pompieri, monitorizare si prima interventie cu mijloacele din dotarea obiectivelor;
 • Interventie pentru stingerea incendiilor cu autospeciale din dotarea serviciului privat;
 • Asigurarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru diferite evenimente (culturale, sportive etc.);
 • Proiectarea si executarea, intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu (atestate IGSU nr 3065, 3066 si 3067 din 2009);
 • Lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

2. Servicii conexe

 • In baza colaborarii cu firme specializate va oferim urmatoarele servicii:
 • Furnizari de materiale, echipamente si sisteme complexe pentru orice tip de protectie la foc, pasiva sau activa:
 • Componente si sisteme de stingere cu apa (sprinklere, drencere sau ceata);
 • Echipamente si sisteme de stingere cu spuma pentru domenii industriale speciale cu risc ridicat la incendiu;
 • Sisteme de detectie, alarmare si stingere, prin inundarea totala a spatiului protejat cu gaze inerte sau aerosoli;
 • Sisteme termospumante peliculare multistrat de protectie a structurilor metalice, a cablurilor electrice si a structurilor din lemn, etansarea penetratiilor din pereti si plansee;
 • Cortine si usi etanse sau rezistente la foc;
 • Sisteme de iluminare si ventilare diurna zenitala (luminatoare conventionale sau continue) si de control a evacuarii fumului si gazelor fierbinti (trape si ferestre de fatada, actionate manual, electric sau pneumatic), grile de introducere a aerului proaspat.
 • Consultanta, proiectare, furnizare, montaj, punere in functiune si service pentru toate materialele, echipamentele si sistemele furnizate;
 • Service calificat, in si dupa perioada de garantie, pentru toate echipamentele sau sistemele instalate;
 • Formare profesionala in domeniul securitatii la incendiu, prin cursuri autorizate CNFPA.

3. Alte servicii

Prin intermediul celorlalte societati din NEI HOLDING, asiguram servicii de :

 • Instalari si service pentru sisteme de alarma, supraveghere video, control acces, televiziune cu circuit inchis, sisteme de detectie si prevenire a incendiilor;
 • Organizarea si participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
 • Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor;
 • Organizarea activitatilor medicale specifice medicinei ocupationale la sediile beneficiarului si in functie de orarul angajatilor;
 • Consilierea beneficiarului in probleme de sanatate si securitate in munca precum si in procesul de implementare a legislatiei in vigoare;
 • Organizarea si gestionarea bazei de date cuprinzand toate dosarele medicale ale angajatilor companiei beneficiare;
 • Prezentarea catre Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca al beneficiarului a unor rapoarte scrise cu privire la situatia starii de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale;
 • Comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala catre toate persoanele implicate in procesul muncii;
 • Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie sau reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala sau in urma unor afectiuni cronice.