2 iunie 2017

Consultanta

Compania NEI Fire Protection va ofera consultanta pentru:

 • Elaborarea documentelor de autoritate pentru stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • Stabilirea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 • Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind protectia impotriva incendiilor;
 • Organizarea apararii impotriva incendiilor pentru toate sectoarele de activitate;
 • Planificarea si executarea de controale proprii periodice, intomirea de rapoarte de informare, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • Analiza periodica si intocmirea de rapoarte de activitate privind apararea impotriva incendiilor;
 • Elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • Consultanta pentru asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
 •  Reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii cu terte persoane;
 • Elaborarea de instructiuni privind modul de evacuare a personalului;
 • Elaborarea de planuri tematice de instruire, efectuarea instructajului privind protectia impotriva incendiilor conform prevederilor OMAI 712/2005;
 • Instruirea echipelor de prima interventie in caz de incendiu;
 • Planificarea si efectuarea de exercitii care simuleaza incendiile si alte situatii de urgenta;
 • Verificarea starii de functionare a mijloacelor de prima interventie din dotare si intocmirea evidentelor centralizate;
 • Asistenta tehnica de specialitate pe timpul controalelor pe linia securitatii la incendiu si stabilirea masurilor de eliminare a neconformitatilor;
 • Serviciu de rond cu servanti pompieri, monitorizare si prima interventie cu mijloacele din dotarea obiectivelor;
 • Interventie pentru stingerea incendiilor cu autospeciale din dotarea serviciului privat;
 • Asigurarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru diferite evenimente (culturale, sportive etc.);
 • Proiectarea si executarea, intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu (atestate IGSU nr 3065, 3066 si 3067 din 2009);
 • Lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.